ANDERE TALEN

Beste wensen 2022

"Gedenkt uw Schepper ..."

(De Bijbel - Prediker 12 v.1))


Opnieuw is een jaar van genade ten einde gelopen. God, onze Schepper, herinnert ons eraan dat wij door onze zonden bestemd waren voor de eeuwige verdoemenis!
"Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van onze Heiland God verschenen, heeft Hij ons gered ...
(De Bijbel - Titus 3 v.4-5)